ฟรี

ข้อมูลติดต่อ/ที่ตั้ง

โรงเรียนวัดรัตนวราราม
หมู่ที่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 086-4798396(ผอ.วรรณเพ็ญ วงศ์สุคนธ์)
E-Mail : [email protected]
Website : https://watrat.thai.ac
Facebook : https://www.facebook.com/332251254130740


ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนวัดรัตนวราราม