ฟรี

รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา