ฟรี

ประกาศโรงเรียนวัดรัตนวราราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพานักเรียนไปทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง